Verplichte vermeldingen
Mag door kinderen nooit gebruikt worden. Geen contact met ogen. Als dit gebeurt, goed naspoelen met water
Anti-gifcentrum : 070/245 245